επαναληπτικός

-ή, -ό
1. αυτός που επαναλαμβάνεται, που γίνεται για δεύτερη ή πολλοστή φορά («επαναληπτικές εκλογές»)
2. αυτός που εκτελεί κάτι κατ' επανάληψη («επαναληπτικό όπλο»)
3. «επαναληπτική αντωνυμία» — η αντωνυμία αὐτός, -ή, -ό, η οποία δηλώνει ουσιαστικό που αναφέρθηκε προηγουμένως.
επίρρ...
ἐπαναληπτικῶς, -ά
κατ' επανάληψη, με επανάληψη.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ανα-ληπτικός (< ληπτός < λαμβάνω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • επαναληπτικός — ή, ό επίρρ. ά 1. που επαναλαμβάνεται, που γίνεται για δεύτερη ή περισσότερες φορές, αλλεπάλληλος: Επαναληπτική ψηφοφορία. 2. που επαναλαμβάνει κάτι, που κάνει κάτι με επανάληψη: Επαναληπτικό όπλο (όπλο που εκτοξεύει σειρά βολών με ενιαία γόμωση) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • σέβομαι — ΝΜΑ, και ενεργ. τ. σέβω Α 1. αισθάνομαι και εκδηλώνω σεβασμό προς κάποιον ή προς κάτι (α. «σέβομαι τους προγόνους μας» β. «σεβόμαστε την εθνική μας ιστορία» γ. «τὸν φίλον σέβεσθαι», Σοφ.) 2. τιμώ με ευλάβεια («σεβόμενη τὸν Θεόν», ΚΔ) νεοελλ. τηρώ …   Dictionary of Greek

  • σοβώ — σοβῶ, έω, ΝΑ νεοελλ. βρίσκομαι σε λανθάνουσα κατάσταση, υποβόσκω, επίκειμαι αρχ. 1. διώχνω πτηνά («σοβεῑν τὰς ἀλεκτρυόνας», Πλάτ.) 2. απαλλάσσομαι από κάτι, απομακρύνω γρήγορα (α. «δεῑ τὴν τρίχα σοβεῑν τὴν κόνιν», Ξεν. β. «τὰς ἄλλας φροντίδας...… …   Dictionary of Greek

  • τος — (I) Α (κρητ. και θηρ. τ. αιτ. πληθ. τού αρσ. τού άρθρου ο) τούς. (II) τη, το, Ν 1. αδύνατος τύπος τής προσωπικής αντωνυμίας τρίτου προσώπου (α. «άκουσέ τον» β. «τού τό έδωσα» γ. «τής τό έφερα» δ. «τούς είδα» ε. «τίς άκουσα» στ. «τά μύρισα») 2.… …   Dictionary of Greek

  • τραπώ — έω, Α πατώ τα σταφύλια στον ληνό, στο πατητήρι, ληνοπατῶ*. [ΕΤΥΜΟΛ. Επιτατικός επαναληπτικός τ. ενεστ., ο οποίος ανάγεται στη συνεσταλμένη βαθμίδα τής ΙΕ ρίζας *trep «βάζω το πόδι πάνω σε κάτι, πατώ» (πρβλ. ατραπός) και συνδέεται με λιθουαν.… …   Dictionary of Greek

  • τρωπώ — άω και δ. γρφ. μέσ. τροπῶμαι, άομαι, Α (ποιητ. επιτ. τ.) 1. αλλάζω, μετατρέπω 2. στρέφω ή κάμπτω κάτι 3. μέσ. τρωπῶμαι, άομαι α) γυρίζω πίσω β) τρέπομαι σε φυγή. [ΕΤΥΜΟΛ. Επιτ. επαναληπτικός ενεστ. σχηματισμένος από την εκτεταμένη ετεροιωμένη… …   Dictionary of Greek

  • φοβούμαι — φοβοῡμαι, έομαι, ΝΜΑ, και φοβάμαι Ν και φοβᾱμαι Μ, και τ. ενεργ. φοβῶ, έω, Α 1. διακατέχομαι ή καταλαμβάνομαι από φόβο, αντιμετωπίζω με φόβο κάποιον ή κάτι (α. «φοβάται τον πατέρα του» β. «φοβάμαι τη μοναξιά» γ. «φοβάμαι να βγω έξω με τέτοια… …   Dictionary of Greek

  • φορώ — (I) φορῶ, έω, ΝΜΑ, και ασυναίρ. τ. φοράω Ν βάζω επάνω μου ένδυμα, κόσμημα, όπλο ή άλλο αντικείμενο, ντύνομαι, φέρω (α. «φορούν νεραϊδογνέματα και πολυτρίχια», Γρυπ. β. «το γελεκάκι που φορείς...», λαϊκ. τραγούδι γ. «φοράει χρυσά δόντια» δ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.